products

Mỹ phẩm

  • Dry Cargo Box panel-Thermoplastic

    Bảng điều khiển hộp chở hàng khô-Nhựa nhiệt dẻo

    Thùng hàng khô, đôi khi còn được gọi là thùng chở hàng khô, đã trở thành một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng. Sau khi vận chuyển container liên phương thức, các thùng hàng sẽ nhận nhiệm vụ giao hàng chặng cuối. Hàng hóa truyền thống thường được làm bằng vật liệu kim loại, tuy nhiên gần đây, một loại vật liệu mới - tấm composite - đang tạo nên tiếng vang trong việc sản xuất các thùng hàng khô.