products

Mỹ phẩm

  • Fabrication of prepreg- Carbon fiber raw material

    Chế tạo prereg- nguyên liệu sợi carbon

    Chế tạo prepreg Sơ chế sợi carbon bao gồm sợi dài liên tục và nhựa không đóng rắn. Đây là dạng nguyên liệu thô được sử dụng phổ biến nhất để sản xuất vật liệu tổng hợp hiệu suất cao. Vải prepreg được cấu tạo bởi một loạt các bó sợi có chứa nhựa ngâm tẩm. Đầu tiên bó sợi được tập hợp thành nội dung và chiều rộng cần thiết, sau đó các sợi được tách đều qua khung sợi. Đồng thời, nhựa được làm nóng và phủ lên trên và dưới phát hành p ...